Принт версія
 
архів

Події

  • 16.02.2009

    "БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО" ПРОТИ КРИЗИ На початку лютого Корпоративний університет провів бізнес-симуляцію для керівників Копрового цеху ЧерМК ВАТ "Сєвєрсталь".

  • 30.01.2009

    ІМПОРТ КУЛЬТУРИ TOYOTA ЯК МІФ І ПОМИЛКА Впровадження теорії успішне тоді, коли її культура і філософія вдало накладаються на місцеву культуру і філософію компанії. Я хочу розглянути точки, де збіг неможливий і де воно реальне в наших соцiо-культурних умовах.


Композитор Иван Карбиц Автомобили Lamborghini
повернутися до списку

Бережливе виробництво

Виробнича система Lean

Мета тренінгу:
Мета програми – навчання співробітників компанії-замовника методології впровадження "Виробничої системи Lean". Курс дає повне уявлення про методи і інструменти, використання яких дозволяє швидко збільшити і постійно удосконалювати ефективність бізнес - процесів підприємства.

Тривалість:
Тривалість курсу - 5 днів
Тривалість тренінгового дня - 8 академічних годин.

Формат тренінгу:
Матеріал представляється у вигляді слайд - презентації і включає лекційні блоки, групові обговорення, практичні вправи.
Кожен учасник тренінгу отримує комплект робочих матеріалів.
Навчання складається з п'яти курсів
Курс 1 – введення і основи виробничої системи Lean
Курс 2 – діагностика виробництва і картіровання потоку створення цінності
Курс 3 - забезпечення стабільності виробничої системи
Курс 4 - трансформація існуючої виробничої системи
Курс 5 - вибудовування бережливого підприємства

Програма навчання:

Курс 1 – ВВЕДЕННЯ І ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ LEAN

Модуль 1 - Огляд виробничої системи Lean
Історія виникнення системи
Особливості виробничої системи Lean

Практичне заняття по пошуку чинників, що знижують ефективність виробничої ділянки вигаданої компанії

Цілі виробничої системи Lean
Акценти Lean – фокус на чинниках, що знижують ефективність виробництва:
• дії, що не додають цінність продукту
• приховані втрати виробництва
• відсутність гнучкості виробництва
• відсутність стабільності
• отримання дефектної продукції
• неефективне використання устаткування

Практичне заняття по пошуку чинників, що знижують ефективність виробничої ділянки вигаданої компанії на основі розглянутого матеріалу.
Практичне заняття по пошуку чинників, що знижують ефективність виробництва власної компанії на основі розглянутого матеріалу.

Модуль 2 - Виштовхування і витягування продукції
Робота виштовхуючої системи
Традиційне планування і прискорення виконання замовлення
Робота витягуючої системи
Засоби забезпечення витягуючої системи – створення системи JIT (точно вчасно)

Модуль 3 - Підвищення ефективності виробництва
Методи підвищення ефективності
Кайдзен виробничої системи
Принципи впровадження бережливого виробництва
Можливості бережливого виробництва

Модуль 4 – Огляд інструментів бережливого виробництва
Інструменти для збільшення об'ємів продажів
Інструменти для скорочення термінів постачання
Інструменти для розширення номенклатури вироблюваної продукції
Інструменти для зниження виробничих витрат

Практичне заняття за визначенням доріг підвищення ефективності власної компанії

Курс 2 – ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЦТВА І КАРТІРОВАННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

Модуль 1 - Діагностика існуючої ситуації
Навіщо потрібна діагностика
Збір інформації і оцінка поточного стану

Модуль 2: Карта поточного стану
Що таке карта потоку створення цінності
Графічні символи карти
Вибір групи продуктів
Побудова карти поточного стану

Практичне заняття по створенню карти поточного стану потоку створення цінності

Модуль 3: Показники ефективності процесу
Показники потоку створення цінності
Показники ефективності устаткування

Практичне заняття за розрахунком повної ефективності одиниці устаткування

Модуль 4: Карта майбутнього стану
Що таке карта майбутнього стану
Принципи побудови карти майбутнього стану
Побудова карти майбутнього стану

Практичне заняття по створенню карти майбутнього стану потоку створення цінності

Курс 3 - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Модуль 1: Розуміння стабільності
Що впливає на стабільність виробничої системи
Стабільність при впровадженні системи Lean

Модуль 2: Як забезпечити стабільність
Система 5С
Інструменти візуального менеджменту
Система TPM

Модуль 3: Статистичний контроль процесів
Концепція статистичного контролю
Статистичні інструменти
Методика збору даних
Побудова контрольних таблиць

Модуль 4: Стандартизація
Відмінність стандартів системи Lean
Стандартна операційна процедура
Стандартизований рівень запасів
Стандартизована робота

Курс 4 - ТРАНСФОРМАЦІЯ ІСНУЮЧОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

Модуль 1: Цілі трансформації
Узгодження цілей компанії з цілями трансформації виробничої системи
Відбір показників для контролю досягнення цілей
Вибір інструментів для поліпшення показників
Стратегія трансформації виробничої системи

Модуль 2: Інструменти Lean
Компоновка вічок
Вирівнювання навантаження
Система швидкої переналадки SMED
Вбудовування якості в процес, Jidoka, Poka-yoke
Система "Точно вчасно" і інструменти її забезпечення

Курс 5 - ВИБУДОВУВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Модуль 1: Інтеграція у виробничу систему
З чого почати впровадження
Розгортання політики
Впровадження системи подачі пропозицій по поліпшенню
Організація діяльності малих груп
Побудова "Lean" – підприємства

Модуль 2: Корпоративна культура і зміни
Процес впровадження змін
Вирішення проблем як частина виробничої культури
Підтримка керівництва компанії
Характеристики ефективних перетворень

Підсумки:
Підведення підсумків курсу навчання
Рекомендації для компаній учасників

Замовити тренінг
 
Rambler's Top100