Принт версія
 
Композитор Иван Карбиц Автомобили Lamborghini

Глосарій

У глосарій ми включили поняття і терміни, які можуть бути корисні в роботі над покращенням бізнес-процесів і економічних результатів компанії за допомогою методів Бережливого виробництва і Кайдзен, при впровадженні проектного підходу і розробці інвестиційних проектів.

Для перегляду глосарію Ви можете користуватися навігаційною панеллю у вигляді українського і латинського алфавіту, пошук термінів виконується по перших буквах.

 • А
 • |
 • Б
 • |
 • В
 • |
 • Г
 • |
 • Ґ
 • |
 • Д
 • |
 • Е
 • |
 • Є
 • |
 • Ж
 • |
 • З
 • |
 • И
 • |
 • І
 • |
 • Ї
 • |
 • Й
 • |
 • К
 • |
 • Л
 • |
 • М
 • |
 • Н
 • |
 • О
 • |
 • П
 • |
 • Р
 • |
 • С
 • |
 • Т
 • |
 • У
 • |
 • Ф
 • |
 • Х
 • |
 • Ц
 • |
 • Ч
 • |
 • Ш
 • |
 • Щ
 • |
 • Ь
 • |
 • Ю
 • |
 • Я

 • Safety stock - (Страховий запас) — вироби, що знаходяться в будь-якому місці виробничого процесу і страхують подальші стадії від можливих проблем на попередніх стадіях. Страховий запас захищає від нездатності Ваших постачальників задовольнити попит.
 • SDCA cycle - (Цикл SDCA) – відображує основні кроки по підтримці і стабілізації будь-якого процесу. Цикл SDCA включає чотири стадії - стандартизуй, роби, перевіряй, впливай.
 • Sensitivity analysis - (Аналіз чутливості) - метод кількісного аналізу ризиків і моделювання, який використовується для визначення ризиків з найбільшою можливою дією на проект. В процесі аналізу встановлюється, в якій мірі невизначеність кожного елементу проекту відбивається на досліджуваній меті проекту, якщо остальні невизначені елементи приймають базові.
 • Shipping stock - (Запас на відвантаженні) — продукція, розташована в зонах відвантаження виробничої лінії і підготовлена до відправки споживачеві.
 • Single-piece flow - (Потік одиничних виробів) — метод роботи, при якому за один раз обробляється і переміщається на наступну операцію один виріб. Відрізняється від методу партіями і чергами.
 • Small-group activities - (Діяльність малих груп) - діяльність працівників по вирішенню проблем, що з'являються на робочому місці. Групи зазвичай складаються з 5-10 співробітників. Їх діяльність направлена на підвищення якості, зниження вартості, контроль за зносом устаткування і його поломками, збільшення продуктивності праці і т.п.
 • SMED, Single Minute Exchange of Dies - SMED, Single Minute Exchange of Dies (Швидка переналадка) – процес переналадки виробничого устаткування для переходу від виробництва одного виду продукції до іншого за максимально короткий час.
 • Stakeholder - (Учасник проекту) - особи і організації, наприклад замовники, спонсори, виконуюча організація, які активно беруть участь в проекті або чиї інтереси можуть бути зачеплені при виконання або завершенні проекту. Учасники також можуть впливати на проект і його результати постачання.
 • Standard inventory - (Стандартні запаси) – об'єм запасів, які потрібно зберігати перед кожним процесом для підтримки рівного перебігу потоку створення цінності.
 • Standardization - (Стандартизація) – в контексті діяльності Kaizen означає систему, направлену на створення можливості впровадження поліпшень в операційну діяльність підприємства і подальшу підтримку досягнутого рівня шляхом документального оформлення кращого способу зробити ту або іншу роботу.
 • Standardized work - (Стандартизована робота) – точне документування кожної дії, що включає час такту, послідовність виконання дій і кількість запасів, необхідну для виконання роботи.
 • Standards - (Стандарти) (у концепції Lean) – кращий спосіб виконання якої-небудь діяльності з використанням прийомів, найбільш ефективних з точки зору скорочення витрат, зручності для виконання і швидкості роботи. Ці прийоми заздалегідь перевірені на практиці, наочно викладені в простій і зрозумілій формі з використанням засобів візуалізації, доведені за допомогою навчання до всіх працівників, що виконують дану діяльність.
 • Statistical process control, SPC - (Статистичний контроль процесу) - систематичне вживання статистичних методів контролю над процесом.
 • Statistical quality control, SQC - (Статистичний контроль якості) - систематичне вживання статистичних методів контролю якості. Часто замінюється терміном "статистичний контроль процесу", але представляє собою поняття більш широке, що включає до себе прийняття до уваги зразків, а також статистичний контроль процесу.
 • Strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis, SWOT analysis - (Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і погроз) - метод збору інформації, що вивчає проект з точки зору кожної з сильних і слабких сторін проекту, його сприятливих можливостей і погроз, щоб збільшити обхват рисок, що розглядаються в рамках управління ризиками.
 
Rambler's Top100