Принт версія
 
архів

Події

  • 16.02.2009

    "БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО" ПРОТИ КРИЗИ На початку лютого Корпоративний університет провів бізнес-симуляцію для керівників Копрового цеху ЧерМК ВАТ "Сєвєрсталь".

  • 30.01.2009

    ІМПОРТ КУЛЬТУРИ TOYOTA ЯК МІФ І ПОМИЛКА Впровадження теорії успішне тоді, коли її культура і філософія вдало накладаються на місцеву культуру і філософію компанії. Я хочу розглянути точки, де збіг неможливий і де воно реальне в наших соцiо-культурних умовах.


всі

Семінари та навчання

Композитор Иван Карбиц Автомобили Lamborghini

Lean Six Sigma

Бережливе виробництво + Шість сигм (Lean Six Sigma) – це не просто об'єднання двох розрізнених методів, а з'єднання взаимодоповнюючих технологій, що об'єднує в собі чітку методику удосконалення Шість сигм, яка містить продуману інфраструктуру впровадження поліпшень у всій компанії і потужні інструменти аналізу, з щонайширшим набором інструментів Бережливого виробництва, що дозволяють ефективно скорочувати час виконання замовлення і запаси. По суті, це новий метод, що вдало поєднує кращі досягнення японської і західної шкіл менеджменту, володіє синергетичним ефектом, що робить його більш ніж конкурентноздатним підходом до менеджменту в даний час.

Синергія методів Бережливе виробництво і Шість сигм


Чому вдосконалення в деяких компаніях відбувається так повільно, навіть якщо робиться сильний акцент на такі технології вдосконалення, як Шість сигм і Бережливе виробництво?

Метод Шести сигм безпосередньо не націлений на підвищення швидкості процесів, отже, в компаніях, що застосовують виключно цей метод, поліпшень по термінах виконання замовлень не спостерігається. Крім того, подібні компанії, як правило, добиваються лише скромного збільшення оберту незавершеного виробництва і готової продукції.

Але і методи Бережливого виробництва, самі по собі, не повне вирішення проблеми. Багато фірм, що демонструють поліпшення в оберті запасів, дійсно намагалися використовувати Бережливе виробництво. Виявляється, не дивлячись на те, що багато співробітників цих компаній володіють знаннями про цей метод, вони не здатні досить швидко застосувати його на рівні всієї корпорації. Компанії досягають видатних успіхів, проте лише в невеликих за обхватом сферах діяльності. Показники свідчать про те, що без потужної інфраструктури, властивої методу Шість сигм, неможливо збільшити темпи вдосконалення підприємства в цілому.

Іншими словами, неважливо з чого Ви почали – з Бережливого виробництва або з Шести сигм, - якщо ви хочете досягти відмінної якості, високої швидкості і низьких витрат, вам доведеться винайти або ж вивчити іншу половину рівняння. Якщо компанія використовує одночасно і Бережливе виробництво і Шість сигм, вона швидше доб'ється значного вдосконалення діяльності всього підприємства. Така комбінація методів служить, по суті, необхідною умовою швидкого вдосконалення діяльності фірми.

Що ж таке Бережливе виробництво + Шість сигм (Lean Six Sigma)

Це метод, що дозволяє максимізувати акціонерну вартість шляхом досягнення найвищих темпів вдосконалення в області задоволення клієнтів, витрат, якості, швидкості процесу і величини інвестованого капіталу.

Об'єднання методів Бережливе виробництво і Шість сигм необхідне, оскільки:

- Бережливе виробництво не орієнтовано на статистичну керованість процесів

- Шість сигм, самі по собі, не можуть значно скоротити швидкість процесу або зменшити потребу в інвестиційному капіталі

Комбінація Бережливого виробництва і Шести сигм є найефективнішим методом покращення таких важливих факторів, як скорочення часу виконання замовлення, зменшення дефектів, зростання продуктивності і валового доходу.

Ефективність методу Бережливе виробництво + Шість сигм забезпечується тим, що він увібрав в себе все краще з двох добре відомих методик менеджменту. 

Вклад Шести сигм в цей синтез полягає: 
- в жорсткій прив'язці до інтересів замовника, орієнтації на запити споживача 
- у використанні універсальних, єдиних для всіх процесів критеріїв 
- в створенні стійкої інфраструктури вдосконалення процесів

Внесок Бережливого виробництва складається з: 
- аналізу потоку створення цінності (створення безперервного потоку, що ефективно забезпечує додавання цінності) 
- методів максимізації швидкості процесу (скорочення до мінімуму часу, коли незавершена робота знаходиться без руху) 
- принципу "витягування" (прагнення задовольнити запити споживача точно в строк і в потрібному об'ємі, в той же час уникаючи скупчення надлишків продукції)

Концепція Бережливе виробництво + Шість сигм підходить не лише для виробництва. Вона також ефективна для підвищення якості і швидкості всіх видів процесів, включаючи продажі і маркетинг, розробку нової продукції, управління фінансовими, адміністративними, людськими ресурсами і багато інших.

 
Rambler's Top100